БЛИЗНАЧНА БРЕМЕНОСТ – МЕНАЏМЕНТ, РИЗИЦИ И ПРЕДИЗВИЦИ

By | октомври 17, 2019

Работилница на тема „Близначна бременост – менаџмент, ризици и предизвици“ во организација на Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари (МАГО), а под покровителство на

 Втората работлница ќе се одржи од 24-ти октомври (четврток) до 26-ти октомври (сабота), 2019 година,

во просториите на NET ELECTRONICS, ул. Скупи, бр. 55, Скопје.

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.

Котизацијата за учество на настанот изнесува: 

900,00 МКД за членови на МАГО

1500,00 МКД за останати учесници. 

РЕГИСТРАЦИЈА на email: events@genomiks.mk и +389 71 379 951

ПОКАНА

ПРОГРАМА

УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

ЧЛЕНОВИ НА МАГО – 900,00 МКД

УЧЕСНИЦИ КОИ НЕ СЕ ЧЛЕНОВИ НА МАГО – 1500,00 МКД

Уплатата може да се направи и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО

Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148

Банка на примачот: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 300000000211884

Цел на дознака: 018 – За Работилница – Близначна бременост менаџмент