ПРОЕКТИ

Наслов на проект: „Безбедни и иновативни здравствени услови за време на Ковид 19“

Реализација: Министерството за здравство, Фондот на Обединети Нации за население – УНФПА и Македонското лекарско друштво

Повик за возачи