КМЕ – Календар на настани

дата наслов здружение URL/Location локација
19.02.2024-30.06.2024 Современи решенија во превенција и третман на остоартритис и остеопороза ЗЛОМ Скопје
22.02.2024 Вагинални инфекции и анемија кај жената МЗЦПК Скопје
28.02.2024 Селен, витамин Д и цинк- моќна комбинација за целокупно здравје ЗЛОМ Штип
01.03.2024 Endoscopy in Obstetrics and Gynecology МЗЦПК https://kme.mld.mk/course/2024mzcpk-1/ Скопје
01.03.2024 Фармакотерапевтски можности во третманот на уролошките заболувања Македонско здружение по урологија Скопје
05.03.2024 Актуелни предизвици во третманот на алергии ЗЛОМ Низ градови
15.03.2024 Воспаленија, тумори и алергии во ОРЛ пракса ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА НА Р. МАКЕДОНИЈА Скопје
15.03.2024 Предизвици во дијагностиката и третманот кај напреднатиот меланом Македонско здружение за радиотерапија и онкологија Скопје
16.03.2024 Актуелности во третманот на пациенти со конгенитални расцепи на горна усна и непце МАКЕДОСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА СПЕЦИЈАЛИСТИ ПО МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА Велес
22.03.2024 Современи терапевтски опции за третман на BPH и LUTS Македонско здружение по урологија Низ градови
29.03.2024 Современ пристап во третман на калцифицирачки тендинитис Македонско здружение по физијатри https://kme.mld.mk/course/2024zfm-1/ Куманово
29.03.2024 Кардиотокографија – 40 години од воведувањето во Македонија МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ПЕРИНАТАЛНА МЕДИЦИНА  https://kme.mld.mk/course/mapm2024-1/ Скопје
30.03.2024 Базична обука за родово базирано насилство за жените и семејно насилство МАГО Скопје
03.04.2024 Хемолитичка болест на фетус и новородено МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА ТРАНСФУЗИОЛОЗИ https://kme.mld.mk/course/2024mstm-1/ Скопје
04.04.2024 Алергиски уртикарии ЗДРУЖЕНИЕ НА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОЗИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје
05-07.04.2024 Втор Меѓународен конгрес за Приказ на случај МЛД Скопје
06.04.2024 Целна обука за улогата на здравствените работници во мулти секторскиот пристап при РБН на жените и семејно насилство МАГО Скопје
09.04.2024 Надминување на предизвиците во функционирањето на пациентите со депресија Македонска психијатриска асоцијација Скопје
13.04.2024 Rare causes of stoke МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МОЗОЧЕН УДАР Струга