Уплата за отпечатен труд

ден3,000.00

Надомест за објава на научен/стручен труд во Македонски медицински преглед (ММП), стручно списание од областа на медицината и сродните науки кое се бави со објавување на изворни трудови, соопштување на клинички и лабораториски искуства, приказ на случаи, ревиски трудови, едукативни статии, јавно здравство, магистериуми и докторати.

SKU: 000mmp Categories: , ,