БЛИЗНАЧНА БРЕМЕНОСТ – МЕНАЏМЕНТ, РИЗИЦИ И ПРЕДИЗВИЦИ – ЧЛЕНОВИ

ден900.00

Работилница

Организатор: Македонска асоцијација на гинеколози и опстетричари (МАГО)

Дата: 24.10. (четврток) – 26.10.(сабота), 2019 година

Место: во просториите на NET ELECTRONICS– Скопје, ул. Скупи бр.55 – Скопје

Пријавување и информации na events@genomiks.mk или +389 71 379 951

Шифра на здружение: 018

ПОКАНА

ПРОГРАМА