ИСХРАНА КАЈ КОМПРОМИТИРАНИ ПАЦИЕНТИ

ден200.00

Стручен состанок

Организатор: Интердисциплинарно здружение на лекарите за добра клиничка пракса

Дата: 14.12 (петок), 2018 година

Место: Деканат на Медицински факултет – Скопје

Регистрација: 13:00-13:30 часот

Шифра на здружение: 065

ПРОГРАМА