СОВРЕМЕНА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА ПАЦИЕНТКИТЕ СО ЕНДОМЕТРИОЗА

ден300.00

Стручен состанок

Организатор: Македонско здружение за ендометриоза (МЗЕ)

Дата: 19.04 (петок), 2019 година

Место: Реплек Фарм – Скопје

Регистрација: 13:00 – 14:00 часот

Шифра на здружение: 070

Дневен ред