ЕФЕКТИВНА АНТЕНАТАЛНА И ПЕРИПАРТАЛНА ГРИЖА

ден200.00

Стручен состанок

Организатор: Здружение на гинеколози и опстетричари на Македонија (ЗГОМ) и Здружение на приватни гинеколози и акушери на Македонија (ЗПГАМ)

Дата: 12.04 (петок), 2019 година

Место: Хотел „Александар Палас“, Скопје

Регистрација: 14:15 – 14:45 часот

Шифра на здружение: 018

Програма