НОВ ПРОБИОТСКИ ПРИСТАП ВО ТРЕТМАН НА ИНФЕКЦИИ СО HELICOBACTER PYLORI И НЕГОВИ КОМОРБИДЕТИ

ден150.00

Стручен состанок

Организатор: Здружение на лекари по општа медицина – семејна медицина

Дата: 23.11 (петок), 2018 година

Место: Хотел „Буши Ресорт“ – Скопје

Регистрација: 14:30 – 15:00 часот

Шифра на здружение: 001

ПРОГРАМА