НОВИТЕТИ ВО ЕНДОКРИНОЛОШКА ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА

ден300.00

Стручен состанок/презентација на новини

Организатор: Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина

Дата: 10.05 (петок), 2019 година

Место: Амфитеатар на Деканат на Медицински факултет – Скопје

Регистрација: 9:30-10:00 часот

Програма

Шифра на здружение: 032