ГОДИШЕН НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК НА CAESAR МРЕЖАТА – 2018

ден150.00

Стручен состанок

Организатор: Здружение на микробиолозите на Македонија

Дата: 23.11 (петок), 2018 година

Место: Хотел „Холидај Ин“ – Скопје

Регистрација: 11:30 – 12:00 часот

Шифра на здружение: 022

ПРОГРАМА