НОВИТЕТИ ВО УРОГИНЕКОЛОГИЈАТА – РЕДОВЕН СТРУЧЕН СОСТАНОК НА ЗУРПХ

ден200.00

Стручен состанок

Организатор: Здружение за урогинекологија и реконструктивна пелвична хирургија

Дата: 15.02.2019 година (петок)

Место: аудиториум на КБ Жан Митрев, Скопје

Регистрација: 13:30-14:00 часот 

Дневен ред

Шифра на здружение: 053