НОВИТЕТИ ВО УРОГИНЕКОЛОГИЈАТА – РЕДОВЕН СТРУЧЕН СОСТАНОК НА ЗУРПХ

By | February 18, 2019

Стручен состанок на Здружението за урогинекогологија и и реконструктивна пелвична хирургија. 

Состанокот ќе се одржи на 15.02.2019 година, петок, во аудиториумот на КБ “Жан Митрев“ во Скопје, со почеток во 13:30 часот.

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.

Котизација за учество на настанот изнесува 200,00 МКД.

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

ДНЕВЕН РЕД