ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА И КЛИНИЧКИ АСПЕКТИ НА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

By | мај 14, 2019

Стручен состанок на тема „ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА И КЛИНИЧКИ АСПЕКТИ НА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ“ во организација на Здружението на микробиолози на Македонија. 

Состанокот ќе се одржи на 16.05.2019 година (четврток) во хотел „Буши“, со почеток во 11:30 часот. 

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ

Котизацијата за учество на настанот изнесува 150,00 МКД.

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

ДНЕВЕН РЕД

Уплатата може да се направи и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148
Цел на дознака: 022 – котизација за стручен состанок на ЗММ