УПОТРЕБА НА НОАК ВО АНЕСТЕЗИОЛОШКАТА ПРАКСА

By | мај 27, 2019

 

Стручен состанок на тема „УПОТРЕБА НА НОАК ВО АНЕСТЕЗИОЛОШКАТА ПРАКСА“ во организација на Здружението на лекари по анестезија, реанимација и интензивно лекување. 

Состанокот ќе се одржи на 07.06.2019 година (петок) во „Јавна соба (Public Room)“, со почеток во 14:00 часот. 

Регистрација на учесници 13:00-14:00 часот.

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ

Котизацијата за учество на настанот изнесува 300,00 МКД.

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

ДНЕВЕН РЕД

Уплатата може да се направи и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148
Цел на дознака: 005 – котизација за стручен состанок на ЗЛАРИЛ