ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА И КЛИНИЧКИ АСПЕКТИ НА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

ден150.00

Стручен состанок

Организатор: Здружение на микробиолозите на Македонија

Дата: 16.05 (четврток), 2019 година

Место: Хотел „Буши“ – Скопје

Регистрација: 11:30 – 12:00 часот

Шифра на здружение: 022

ПРОГРАМА