ГОДИШЕН НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК НА CAESAR МРЕЖАТА – 2019

ден150.00

Стручен состанок

Организатор: Здружение на микробиолозите на Македонија

Дата: 19.11 (вторник), 2019 година

Место: во просториите на „Даре Џамбаз“ – Скопје

Регистрација: 11:30 – 12:00 часот

Шифра на здружение: 022

ПРОГРАМА