Третман на преканцерози на грлото на матката – Инфертилитет и гинеколошки малигноми – Примарен ХПВ скрининг на цервикален карцином – Хипертензија кај жени

By | November 5, 2018

Интердисциплинарен стручен состанок на Здружението на лекари – Охрид во соработка со Македонскотот здружение за цервикална патологија и колпоскопија и Здружението на гинеколози и опстетричари на Македонија.  

Работилницата ќе се одржи на 9.11.2018 година, во хотел „Unique” во Охрид, со почеток во 16:00 часот.

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ

Котизацијата за учество на настанот изнесува 200,00 МКД.

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА