Третман на преканцерози на грлото на матката – Инфертилитет и гинеколошки малигноми – Примарен ХПВ скрининг на цервикален карцином – Хипертензија кај жени

ден200.00

Работилница

Организатор: Здружението на лекари Охрид во соработка со Македонското здружение за цервикална патологија и колпоскопија и Здружението на гинеколози и опстетричари на Македонија

Дата: 09.11 (петок), 2018 година

Место: Хотел „Unique“, ул. Партизанска бр.56, 6000 Охрид

Регистрација: 15:30 – 16:00 часот

Шифра на здружение: 000

Програма