НОВ ПРОБИОТСКИ ПРИСТАП ВО ТРЕТМАН НА ИНФЕКЦИИ СО HELICOBACTER PYLORI И НЕГОВИ КОМОРБИДЕТИ

By | ноември 16, 2018

Стручен состанок на Здружението на лекари по општа медицина – семејна медицина. 

Состанокот ќе се одржи на 23.11.2018 година (петок) во хотел „Буши ресорт“, со почеток во 14:30 часот. 

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ

Котизацијата за учество на настанот изнесува 150,00 МКД.

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА