СОВРЕМЕН ТРЕТМАН НА ИНФЕКЦИИ ВО И ВОН БРЕМЕНОСТ

By | November 29, 2019

Стручен состанок на тема „Современ третман на инфекции во и вон бременост“ во организација на Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари (МАГО).

Состанокот ќе се одржи на 5-ти декември (четврток), 2019 година,

во конференциската сала на ГОБ “8-ми септември“, Скопје, со почеток во 14:30 часот.

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.

Котизацијата за учество на настанот изнесува 300,00 МКД. 

Шифра на здружение: 018

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

ПОКАНА

ПРОГРАМА

Уплатата може да се направи и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148
Цел на дознака: 018 – котизација за стручен состанок