СОВРЕМЕН ТРЕТМАН НА ИНФЕКЦИИТЕ ВО И ВОН БРЕМЕНОСТ

ден300.00

Стручен состанок

Организатор: Македонска асоцијација на гинеколози и опстетричари (МАГО)

Дата: 5.12 (четврток), 2019 година

Место: Конференциска сала – ЈЗУ ГОБ “8-ми септември” –Скопје

Регистрација: 14:00- 14:30 часот

Шифра на здружение: 018

АГЕНДА