СОВРЕМЕН ПРИСТАП ВО ТРЕТМАНОТ НА ХИПЕРСЕКРЕТОРНИ ВОСПАЛЕНИЈА НА ДИШНИ ПАТИШТА

ден150.00

Стручен состанок/презентација на новини

Организатор: Здружение на педијатри на Македонија

Дата: 08.02.2019 година (петок)

Место: хотел „Мериот“ – Скопје

Регистрација: 14:30-15:00 часот 

Дневен ред

Шифра на здружение: 042