SEE HAE Expert Academy

Симпозиум наменет за лекари кои лекуваат пациенти со HAE (од повеќе специјалности) и општи лекари.

Category: