6th CONGRESS OF MACEDONIAN SOCIETY FOR TRANSFUSION MEDICINE

The 6th Congress of Macedonian Society for Transfusion Medicine with international participation, will take place from 1th to 4th November, 2023 Congress Center Aleksandar Palace,Skopje, Republic of North Macedonia. For more information about this event follow the link to the official website of the Macedonian Society for Transfusion Medicine REGISTRATION AND PARTICIPATION PAYMENT (In accordance… Read More »

6ти КОНГРЕС НА МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА ТРАНСФУЗИОЛОЗИ

Од 1-4 ноември, 2023, во конгресниот центар Александра Палас во Скопје, ќе се одржи 6-тиот Конгрес на Македонското здружение на трансфузиолози со меѓународно учество. За повеќе информации за овој настан следете го линкот до официјалната веб страна на Македонското здружение на трансфузиолози. РЕГИСТРАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА Согласно законската регулатива за фискализација и… Read More »

8-МИ ПЕДИЈАТРИСКИ КОНГРЕС СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО – 01-04 јуни 2023, СКОПЈЕ

Почитувани колеги, педијатри, научници, истражувачи и практичари во областа на педијатријата и други сродни области, Ни претставува особено задоволство да Ве поканиме на 8 миот Меѓународен конгрес на Здружението на педијатри на РСМ , кој ќе се одржи од 01 до 04 јуни 2023 година, во хотел Александар Палас, Скопје, Р.С. Македонија. Овој настан е… Read More »