ХОББ ДЕН 2019

By | November 19, 2019

По повод светскиот ден на ХОББ, Здружението на пулмолози на РМ, ќе  одржи Секциски  состанок  на ден 20.11.2019 година, во Хотел   „Панорамика“, Скопје, со почеток во 14:30 часот.

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.

Котизацијата за учество на настанот изнесува 150,00 МКД. 

Шифра на здружение: 063

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

ПРОГРАМА

Уплатата може да се направи и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148
Цел на дознака: 063 – котизација за стручен состанок