НАЈНОВИ МОЛЕКУЛАРНИ МЕТОДИ ВО ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

By | November 25, 2019

Работилница на тема „Најнови молекуларни методи во дијагностицирање на респираторни инфекции“ во организација на Македонското здружение за алергологија и клиничка имунологија (МЗАКИ), а под покровителство наПрвата работлница ќе се одржи од 27-ти ноември (среда), 2019 година,

во амфитеатарот на Медицинскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.

Котизацијата за учество на настанот изнесува 150,00 MKD

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

ПОКАНА

Уплатата може да се направи и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО

Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148

Банка на примачот: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 300000000211884

Цел на дознака: 035 –  МЗАКИ Работилница