НАЈНОВИ МОЛЕКУЛАРНИ МЕТОДИ ВО ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

ден150.00

Работилница

Организатор: Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија (МЗАКИ)

Дата: 27.11 (среда), 2019 година

Место: амфитеатарот на Медицински факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје

Регистрација: 11:30 – 12:00 часот

Шифра на здружение: 035

ПРОГРАМА

 

SKU: 035-2019-1 Categories: , , ,