ХОББ ДЕН 2019

ден150.00

Секциски состанок

Организатор: Здружение на пулмолози на Македонија

Дата: 20.11 (среда), 2019 година

Место: хотел „Панорамика“ – Скопје

Регистрација: 14:00 – 14:40 часот

Шифра на здружение: 063

ПРОГРАМА