ПРЕПОРАКИ ЗА ДИЈАГНОСТИЧКАТА ПОСТАПКА КАЈ БЕЛОДРОБНИОТ КАРЦИНОМ – КОНСЕНЗУС НА МАКЕДОНСКОТО РЕСПИРАТОРНО ЗДРУЖЕНИЕ И ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПАТОЛОЗИ НА МАКЕДОНИЈА-НАДГРАДЕНО ИЗДАНИЕ

ден150.00

Стручен состанок

Организатор: Македонско респираторно здружение во соработка со Здружение на патолози на Македонија

Дата: 10.04 (среда), 2019 година

Место: Сала на Деканатот на Медицински факултет – Скопје

Регистрација: 13:30-14:00 часот

Шифра на здружение: 011

ПРОГРАМА