ТРЕТ СТРУЧЕН СОСТАНОК НА МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА АНАТОМИ

By | December 18, 2019

Третиот стручен состанок на Македонското здружение на анатоми ќе се одржи на 25.12.2019 (вторник), во просториите на Институтот за анатомија при Медицинскиот факултет во Скопје.

ДНЕВЕН РЕД