Category Archives: KME

ТРЕТ СТРУЧЕН СОСТАНОК НА МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА АНАТОМИ

Третиот стручен состанок на Македонското здружение на анатоми ќе се одржи на 25.12.2019 (вторник), во просториите на Институтот за анатомија при Медицинскиот факултет во Скопје. ДНЕВЕН РЕД

ХЛА И ХПА ТИПИЗАЦИЈА НА ДОНОРИ ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА ТРОМБОЦИТИ – МОЖНОСТИ ЗА ПОГОЛЕМА КЛИНИЧКА ЕФИКАСНОСТ

Стручен состанок на тема „ХЛА и ХПА типизација на донори за трансфузија на томбоцити – можности за поголема клиничка ефикасност“ во организација на Македонско здружение за хематологија (МЗХ), одржан на 29.11.2019 година. Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ. Котизацијата за учество на настанот – 150,00 МКД.  Шифра на здружение: 015 РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА… Read More »

СОВРЕМЕН ТРЕТМАН НА ИНФЕКЦИИ ВО И ВОН БРЕМЕНОСТ

Стручен состанок на тема „Современ третман на инфекции во и вон бременост“ во организација на Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари (МАГО). Состанокот ќе се одржи на 5-ти декември (четврток), 2019 година, во конференциската сала на ГОБ “8-ми септември“, Скопје, со почеток во 14:30 часот. .  Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ. Котизацијата за… Read More »