Category Archives: KME

НАЈНОВИ МОЛЕКУЛАРНИ МЕТОДИ ВО ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Работилница на тема „Најнови молекуларни методи во дијагностицирање на респираторни инфекции“ во организација на Македонското здружение за алергологија и клиничка имунологија (МЗАКИ), а под покровителство наПрвата работлница ќе се одржи од 27-ти ноември (среда), 2019 година, во амфитеатарот на Медицинскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Настанот е акредитиран од МЛД и… Read More »

ХОББ ДЕН 2019

По повод светскиот ден на ХОББ, Здружението на пулмолози на РМ, ќе  одржи Секциски  состанок  на ден 20.11.2019 година, во Хотел   „Панорамика“, Скопје, со почеток во 14:30 часот. Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ. Котизацијата за учество на настанот изнесува 150,00 МКД.  Шифра на здружение: 063 РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА ПРОГРАМА Уплатата може… Read More »

НАДВОРЕШНА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ (EQAS): ЗНАЧЕЊЕ И ПРЕДИЗВИЦИ

Стручен состанок во организација на Македонското здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина (МЗМБЛМ) тема „Новости во ендкринолошка лабораториска дијагностика“. Состанокот ќе се одржи на 22-ри номеври (петок), 2019, со почеток од 10:00 часот, во салата за состаноци при Деканатот на Медицинскиот факултет во Скопје. Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ. Котизација за учество на настанот изнесува… Read More »