Category Archives: KME

НАДВОРЕШНА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ (EQAS): ЗНАЧЕЊЕ И ПРЕДИЗВИЦИ

Стручен состанок во организација на Македонското здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина (МЗМБЛМ) тема „Новости во ендкринолошка лабораториска дијагностика“. Состанокот ќе се одржи на 22-ри номеври (петок), 2019, со почеток од 10:00 часот, во салата за состаноци при Деканатот на Медицинскиот факултет во Скопје. Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ. Котизација за учество на настанот изнесува… Read More »

ГОДИШЕН НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК НА CAESAR МРЕЖАТА – 2019

Стручен состанок на Здружението на микробиолози на Македонија.  Состанокот ќе се одржи на 19.11.2019 година (вторник) во просториите на „Даре Џамбаз“-Скопје, со почеток во 12:00 часот.  Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ. Котизацијата за учество на настанот изнесува 150,00 МКД. РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА ПРОГРАМА Уплатата може да се направи и на следната… Read More »

ХПВ ИНФЕКЦИИ – ДЕТЕКЦИЈА И РИЗИК ЗА КАРЦИНОГЕНЕЗА

Стручен состанок на тема „ХПВ инфекции – детекција и ризик за карциногенеза“ во организација на Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија (МЗЦПК), Македонско здружение за хуман папилома вирус (ЗХПВМ) и Македонско здружение на абулантско поликлинички гинеколози и акушери (МЗАПГА).  Состанокот ќе се одржи на 22 ноември (петок), 2019 година во конференциската сала на ГОБ… Read More »