Category Archives: KME

НЕОДОБРЕНА УПОТРЕБА НА ЛЕКОВИ (OFF LABEL) ВО ПЕДИЈАТРИЈАТА

Новоформираното Интердисциплинарно здружение на лекарите за добра клиничка пракса (ИЗЛДКП) го организира својот прв стручен состанок на тема „Неодобрена употреба на лекови (off-label) во педијатријата“. Состанокот ќе се одржи на 9 октомври, 2018 година, со почеток во 11:00 часот, во Деканатот на медицинскиот факултет во Скопје. Агенда на стручниот состанок Регистрација и котизација