Category Archives: KME

ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА И КЛИНИЧКИ АСПЕКТИ НА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Стручен состанок на тема „ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА И КЛИНИЧКИ АСПЕКТИ НА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ“ во организација на Здружението на микробиолози на Македонија.  Состанокот ќе се одржи на 16.05.2019 година (четврток) во хотел „Буши“, со почеток во 11:30 часот.  Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ Котизацијата за учество на настанот изнесува 150,00 МКД. РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА… Read More »

СОВРЕМЕНА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА ПАЦИЕНТКИ СО ЕНДОМЕТРИОЗА

Новоформираното Македонско здружение за ендометриоза (МЗЕ) при МЛД го организира својот прв стручен состанок на тема „Современа дијагноза и третман на пациентки со ендометриоза”. Состанокот ќе се одржи на 19 април, петок, 2019 година, со почеток во 14:00 часот, во просториите на Реплек Фарм – Скопје.  Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ. Котизацијата за… Read More »

ПРЕПОРАКИ ЗА ДИЈАГНОСТИЧКАТА ПОСТАПКА КАЈ БЕЛОДРОБНИОТ КАРЦИНОМ – КОНСЕНЗУС НА МАКЕДОНСКОТО РЕСПИРАТОРНО ЗДРУЖЕНИЕ И ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПАТОЛОЗИ НА МАКЕДОНИЈА-НАДГРАДЕНО ИЗДАНИЕ

Стручен состанок во организација на Македонското респираторно здружение во соработка со Здружението напатолози на Македонија на тема „ПРЕПОРАКИ ЗА ДИЈАГНОСТИЧКАТА ПОСТАПКА КАЈ БЕЛОДРОБНИОТ КАРЦИНОМ – КОНСЕНЗУС НА МАКЕДОНСКОТО РЕСПИРАТОРНО ЗДРУЖЕНИЕ И ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПАТОЛОЗИ НА МАКЕДОНИЈА-НАДГРАДЕНО ИЗДАНИЕ“. Состанокот ќе се одржи на 10-ти април (среда), 2019 од 14:00 до 15:30 во салата за состаноци при Деканатот… Read More »