Category Archives: KME

ХЛА И ХПА ТИПИЗАЦИЈА НА ДОНОРИ ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА ТРОМБОЦИТИ – МОЖНОСТИ ЗА ПОГОЛЕМА КЛИНИЧКА ЕФИКАСНОСТ

Стручен состанок на тема „ХЛА и ХПА типизација на донори за трансфузија на томбоцити – можности за поголема клиничка ефикасност“ во организација на Македонско здружение за хематологија (МЗХ), одржан на 29.11.2019 година. Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ. Котизацијата за учество на настанот – 150,00 МКД.  Шифра на здружение: 015 РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА… Read More »

СОВРЕМЕН ТРЕТМАН НА ИНФЕКЦИИ ВО И ВОН БРЕМЕНОСТ

Стручен состанок на тема „Современ третман на инфекции во и вон бременост“ во организација на Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари (МАГО). Состанокот ќе се одржи на 5-ти декември (четврток), 2019 година, во конференциската сала на ГОБ “8-ми септември“, Скопје, со почеток во 14:30 часот. .  Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ. Котизацијата за… Read More »

НАЈНОВИ МОЛЕКУЛАРНИ МЕТОДИ ВО ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Работилница на тема „Најнови молекуларни методи во дијагностицирање на респираторни инфекции“ во организација на Македонското здружение за алергологија и клиничка имунологија (МЗАКИ), а под покровителство наПрвата работлница ќе се одржи од 27-ти ноември (среда), 2019 година, во амфитеатарот на Медицинскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Настанот е акредитиран од МЛД и… Read More »