ГОДИШЕН НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК НА CAESAR МРЕЖАТА – 2019

By | November 13, 2019

Стручен состанок на Здружението на микробиолози на Македонија. 

Состанокот ќе се одржи на 19.11.2019 година (вторник) во просториите на „Даре Џамбаз“-Скопје, со почеток во 12:00 часот. 

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.

Котизацијата за учество на настанот изнесува 150,00 МКД.

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

ПРОГРАМА

Уплатата може да се направи и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148
Цел на дознака: 022 – котизација за стручен состанок