ТРЕТМАН НА УРИНАРНИ ИНФЕКЦИИ

By | March 31, 2020

Стручен состанок на тема „Третман на уринарни инфекции“, во организација на

Македонското здружение по урологија,

а под покровителство на

Стручниот состанок ќе се одржи од 28-ми февруари (петок), 2020 година,

во хотелот „Буши“ во Скопје.

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.

Котизацијата за учество на настанот изнесува 150,00 MKD

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

ПОКАНА

Уплатата може да се направи и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО

Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148

Банка на примачот: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 300000000211884

Цел на дознака: 010 –  Стручен состанок уролози