ТРЕТМАН НА УРИНАРНИ ИНФЕКЦИИ

ден150.00

Стручен состанок

Организатор: Македонско здружение по урологија

Дата: 28.02 (петок), 2020 година

Место: хотел “Буши“, Скопје

Регистрација: 14:00 – 14:30 часот

Шифра на здружение: 010

ПРОГРАМА