ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА НА УРОГЕНИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ

By | February 25, 2020

Работилница во организација на Здружението на микробиолози на Македонија. 

Работилницата ќе се одржи на 03.03.2020 година (вторник) во просториите на хотел “Queen’s” ТЦ Зебра, Скопје, со почеток во 12:00 часот. 

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.

Котизацијата за учество на настанот изнесува

150,00 МКД ЗА ЧЛЕНОВИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

400,00 МКД ЗА УЧЕСНИЦИ КОИ НЕ СЕ ЧЛЕНОВИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

ЧЛЕНОВИ

УЧЕСНИЦИ КОИ НЕ СЕ ЧЛЕНОВИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Уплатата може да се направи и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148
Цел на дознака: 022 – котизација за работилница