ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА НА УРОГЕНИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ (ДРУГИ)

ден400.00

Работилница

Организатор: Здружение на микробиолозите на Македонија

Дата: 03.03 (вторник), 2020 година

Место: хотел “Queen’s” ТЦ Зебра, Скопје

Регистрација: 11:30 – 12:00 часот

Шифра на здружение: 022