НЕОДОБРЕНА УПОТРЕБА НА ЛЕКОВИ (OFF LABEL) ВО ПЕДИЈАТРИЈА

ден200.00

Стручен состанок

Организатор: Интердисциплинарно здружение на лекарите за добра клиничка пракса

Дата: 9.10 (вторник), 2018 година

Место: Деканат на Медицински факултет – Скопје

Регистрација: 10:30-11:00 часот

Шифра на здружение: 065