4ти КОНГРЕС НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ПНЕВМОФТИЗИОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

By | август 23, 2019

Од 12-14 септември, 2019, во хотел “Дрим“- Струга, ќе се одржи 4-тиот Конгрес на Здружението на пневмофтизиолози на Република Северна Македонија. Повеќе информации за овој настан ќе најдете ТУКА.

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ

Котизацијата за учество на настанот изнесува 3600,00 МКД.

Согласно законската регулатива за фискализација и регистрација на готовински плаќања, повеќе не е можно плаќање во готово („кеш на рака“) при регистрацијата на настаните. Уплата можете да ја направите преку нашиот ПОС терминал за безготовинско плаќање со било која платежна картичка преку следниот линк:

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

ДНЕВЕН РЕД

Уплатата може да ја направите и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО

Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ

Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148

Цел на дознака: котизација за 049 4ти Конгрес на пневмофтизиолози

Доколку уплатата сте ја направиле во банка ве молиме да го пополните следниот ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈА за настанот.