ПОСТДИПЛОМСКА ЕДУКАЦИЈА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА, Четврти циклус – втор курс

By | септември 5, 2019

Од 13 до 15 септември, 2019, во едукативниот центар – АЛКАЛОИД во Дојран, ќе се одржи вториот курс од четвртиот циклус напостдипломска едукација по анестезиологија на тема “СРЦЕ И ЦИРКУЛАЦИЈА, а во организација на Европска Фондација за Едукација по Анестезиологија, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј,, Медицински факултет, Скопје, Р.Македонија.

ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛИСТИ 2500,00 МЛД

СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 1500,00 МКД

Уплатата може да се направи и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148
Цел на дознака: 005 – котизација за курс на ЗЛАРИЛ