7-МИ АПРИЛ – СВЕТСКИ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО

By | May 19, 2020

Доц. Д-р Горан Димитров, Претседател

Во време на пандемија поради Ковид-19 и вонредна состојба во многу земји од целиот свет, Македонското лекарско друштво, како најстара професионална асоцијација во државата, за прв пат во своето 75 годишно постоење нема да го организира традиционалното одбележување на Светскиот ден на здравјето – 7 Април. 

Но и во ваква состојба, [bg_collapse view=”button-blue” color=”#4a4949″ expand_text=”Show More” collapse_text=”Show Less” ] Македонско лекарско друштвоМЛД на пригоден начин им се заблагодарува на сите лекари, медицински и техничкиот персонал во здравствените установи, како и на Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи, припадниците на Македонската армија и сите останати формални и неформални чинители кои безрезервно се вклучени во борбата со Ковид-19.

Светската Медицинска Асоцијација (WMA) секојдневно укажува за мерките и ги охрабрува своите членки – Лекарските Асоцијации во светот да бараат од своите Влади да обезбедат највисоко ниво на заштита за здравствените работници кои секојдневно се грижат за пациентите, од кои повеќето тоа го работат во услови без минимален стандард за сопствена заштита – со што се соочуваат дури и најразвиените земји во светот.

Согледувајќи го вонсерискиот напор на лекарите и медицинскиот персонал, кои буквално се во првите борбени редови, Македонското лекарско друштво (МЛД) … Ви изразува длабока почит, благодарност и восхит за натчовечките вложени напори во справувањето со овој смртоносен вирус.“[/bg_collapse]

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА ПО ПОВОД 7-МИ АПРИЛ, СВЕТСКИ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО 2020

Македонското лекарско друштво секоја година, по повод Светскиот ден на здравјето, 7-ми април, доделува награди и признанија за постигнати резултати во струката, здравството и работата во МЛД. На предлозите на подрачните и специјалистичките здруженија кои делуваат во рамките на Македонското лекарско друштво, Комисијата за доделување на награди и признанија при МЛД, согласно член 58 од Статутот на Македонското лекарско друштво, одлучи да се доделат следните признанија:

ПОВЕЛБА „ТРИФУН ПАНОВСКИ“

Проф. Д-р Лилјана Спасевска

Проф. Д-р Марија Папазова

Проф. Д-р Оливер Каранфилски

Проф. Д-р Снежана Стојковска

СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАНИЕ

Проф. Д-р Радмила Хрисохо

ПЛАКЕТА

Д-р Билјана Хаџи-Ничева

Науч. сор. Д-р Гордана Мирчевска

Д-р Данче Гудева Никовска

Прим Д-р Драган Клопчевски

Д-р Јадранка Живковиќ

Проф. Д-р Крсте Гроздановски

Научен сор. Д-р сци Марија Димзова

Проф. Д-р Марија Ралева

Доц Д-р Марија Цветановска

Прим. Д-р Оливер Зафировски

Доц. Д-р Рубенс Јовановиќ

Проф. Д-р Славица Костадинова Куновска

Проф. Д-р Филип Дума

Проф. Д-р Фимка Тозија

ДИПЛОМА

Доц. Д-р Ана Данева

Д-р Аница Ѓорева

Д-р Арбен Аголи

Д-р Арбен Љабеништа

Д-р Билјана Петковска Огњанова

Ас. Д-р Благица Крстеска

Д-р Валентина Златковска

Др. Валентина Коевска

Проф. Д-р Велибор Тасиќ

Д-р Виолета Ангеловска

Доц. Д-р Глигор Тофоски

Проф. Д-р Зоран Гучев

Д-р Илбер Кокале

Ас. Д-р Илир Демири

Проф. Д-р Јанко Гогушев

Д-р Јордан Спасовски

Д-р Јулијана Брезовска

Д-р Катерина Кузмановска

Д-р Кристина Миронскa

Д-р Лазо Јордановски

Д-р Лилјана Којиќ

Науч. сор. Д-р Лилјана Лабачевска

Д-р Македонка Глигорова

Д-р Марија Михалова

Д-р Милена Симовиќ

Д-р Мимоза Миленкова

Д-р Мирослава Шефченко

Д-р Митка Тренчева

Д-р Наталија Шаурек

Д-р Наташа Биковска

Д-р сци. Невенка Маневска

Д-р Оливера Санева

Д-р Оливера Суботин Поповска

Научен сор. Д-р сци Сања Петрушевска

Доц. Д-р Светлана Крстевска Балканов

Д-р Силвана Наунова Тимовска

Доц. Д-р Синиша Стојаноски

Д-р Славица Тодоровска

Д-р Соња Бојаџиева

Д-р Теута Јакупи

Д-р Тони Јанев

Д-р Филип Локвенец

Д-р Џевдет Укали (постхумно)

БЛАГОДАРНИЦА

Д-р Агрон Рамадани

Ас. Д-р Анета Атанасовска

Д-р Анета Демерџиева

Д-р Анета Јанкоска

Д-р Александра Атанасова

Д-р Александра Ѓорѓевиќ

Д-р Александра Данева Туфа

Д-р Беса Поцеста

Д-р Билјана Огненовска Јанковска

Д-р Билјана Петреска Зовиќ

Д-р Биљана Глаавинчева Руменовска

Д-р Биљана Пргова Велјанова

Д-р Бранислав Нофитоски

Д-р Василка Бујуклиева Иванова

Д-р Верди Станојевиќ

Д-р Викторија Станкоска Ефтимова

Д-р Виолета Солева

Д-р Владо Велјановски

Д-р Габриела Тавчиоска

Д-р Ѓулсерен Весели

Д-р Даита Џатева

Д-р Денис Ал Калили

Д-р Драгица Тончева

Д-р Елисавета Здравеска

Д-р Ерјона Шаќири

Д-р Злате Мехмедовиќ

Д-р Златка Руфчевска

Д-р Зоран Караташев

Д-р Игор Стошевски

Д-р Ирена Андоновиќ

Д-р Катерина Бошковска

Д-р Катерина Грнчароска

Д-р Катерина Дамевска

Д-р Крсте Трајковски

Д-р Лена Николова

Д-р Лидија Костиќ Манчева

Д-р Лидија Стојановска Матјановска

Д-р Љубица Илиеска

Д-р Магдалена Јовчевска

Д-р Маја Манолева

Д-р Маргарита Камбовска

Д-р Марина Поп Лазарова

Д-р Маричка Ѓорчева

Д-р Милица Кирковска

Д-р Натали Муратагиќ

Д-р Наташа Илијоска

Д-р Наташа Симоновска

Д-р Ружица Ангелеска

Д-р Сара Симоновска

Доц. Д-р Сашо Стојчевски

Д-р Светлана Крстевска

Д-р Севима Салахи Пашоли

Ас. Д-р Селим Комина

Д-р Славица Ќуксановик Тодоровска

Д-р Славица Смиљановска

Д-р Слободан Рогач

Д-р Фатон Адеми

Д-р Цветанка Крстевска

Д-р Џевдет Беџети