Прашалник за проценка на опременоста на здравствените работници и соработници со лични заштитни средства (ЛЗС) во време на пандемија со COVID-19.

By | May 19, 2020

Почитувани колеги здравствени работници и здравствени соработници,


Како резултат на соработката на Колаборативниот центар на СЗО при Институтот за медицина на трудот, Скопје со Колаборативниот центар на СЗО за медицина на трудот при Медицинскиот факултет, Универзитет во Загреб, изработен е следниов Прашалник чија цел е да се процени опременоста на здравствените работници и соработници со лични заштитни средства (ЛЗС) во време на пандемија со COVID-19. 


Многу ќе ни значи доколку потрошите 10 минути од вашето време за да одговорите на прашањата подолу. Може да одговараат само здравствени работници и соработници коишто живеат во Македонија.


Прашалникот е достапен на следниов линк:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=b71gwnZzyEGoAlGNNVAvbI_ZjQXw7n5DqkL5o8nxJOBURjQ3OUk1N0I4MVIwQkxHWDk3NFNCUFE4RC4u

Слободно споделувајте го Прашалникот со вашите колеги. 

Во благодариме!