НОВИТЕТИ ВО ГИНЕКОЛОГИЈАТА И АКУШЕРСТВОТО

By | December 11, 2018

Стручен состанок во организација на Здружение на гинеколози и опстетричари на Македонија и Здружение за перинатална медицина на Македонија, под покровителство на Санте Плус Хоспитал Гроуп. 

Состанокот ќе се одржи на 07.12.2018 година (петок) во хотел „Stone Bridge“, со почеток во 15:00 часот. 

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.

Шифра на здружение: 018

РЕГИСТРАЦИЈА

ПРОГРАМА