ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈА БЕЗ ПАРТИЦИПАЦИЈА

МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО

  • ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

  • КОНТАКТ

  • ИНСТИТУЦИЈА КАДЕ РАБОТИ

  • ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОДАТОЦИ

  • Шифрата на здружението е наведена во описот на настанот.
 

ВЕРИФИКАЦИЈА