ПРЕПОРАКИ ЗА ИСХРАНА НА НАСЕЛЕНИЕТО – ПРЕГЛЕД И ИСКУСТВА

By | јуни 10, 2019

Македонското здружение за исхрана и здравје (МЗИЗ) ќе го одржи својот прв стручен состанок на тема „Препораки за исхрана на населението – преглед и искуства“. 

Состанокот ќе се одржи на 27.06.2019 година (четврток) во салата на Деканатот на Медицинскиот факултет во Скопје со почеток во 12:30 часот.

Регистрацијата на учесниците од 12:15 – 12:30 часот.  

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ

Котизацијата за учество на настанот изнесува 300,00 МКД.

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

ДНЕВЕН РЕД

Уплатата може да се направи и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148
Цел на дознака: 067 – котизација за стручен состанок на МЗИЗ