ПРЕПОРАКИ ЗА ИСХРАНА НА НАСЕЛЕНИЕТО – ПРЕГЛЕД И ИСКУСТВА

ден300.00

Стручен состанок

Организатор: Македонско здружение за исхрана и здравје (МЗИЗ)

Дата: 27.06. (четврток), 2019 година

Место: Деканат на УКИМ Медицински факултет – Скопје

Регистрација: 12:15- 12:30 часот

Шифра на здружение: 067

АГЕНДА