5ти КОНГРЕС НА МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА ТРАНСФУЗИОЛОЗИ

By | август 20, 2019

Од 16-19 октомври, 2019, во хотел “Александра Палас“- Скопје, ќе се одржи 5-тиот Конгрес на Македонското здружение на трансфузиолози со меѓународно учество.

За повеќе информации за овој настан следете го линкот до официјалната веб страна на Македонското здружение на трансфузиолози.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

Согласно законската регулатива за фискализација и регистрација на готовински плаќања, повеќе не е можно плаќање во готово („кеш на рака“) при регистрацијата на настаните. Уплата можете да ја направите преку нашиот ПОС терминал за безготовинско плаќање со било која платежна картичка преку следните линкови:

СПЕЦИЈАЛИСТИ (6150,00 МКД до 30.09.2019 /7380,00 МКД од 30.09.2019 КД)

ЛАБОРАТОРИСКИ ТЕХНИЧАРИ/СЕСТРИ (3075,00 МКД до 30.09.2019 /3690,00 МКД од 30.09.2019 )

ЕДНОДНЕВНА РЕГИСТРАЦИЈА (3075,00 МКД до 30.09.2019 /3690,00 МКД од 30.09.2019 )

Уплатата може да ја направите и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО

Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ

Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148

Цел на дознака: котизација за 043 (специјалист/ медицинска сестра/лабораториски техничар) 5ти Конгрес на трансфузиолози

Доколку уплатата сте ја направиле во банка ве молиме да го пополните следниот ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈА за настанот.