СОВРЕМЕНА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА ПАЦИЕНТКИ СО ЕНДОМЕТРИОЗА

By | април 10, 2019

Новоформираното Македонско здружение за ендометриоза (МЗЕ) при МЛД го организира својот прв стручен состанок на тема „Современа дијагноза и третман на пациентки со ендометриоза”. Состанокот ќе се одржи на 19 април, петок, 2019 година, со почеток во 14:00 часот, во просториите на Реплек Фарм – Скопје

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.

Котизацијата за учество на настанот изнесува 300,00 МКД.

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА 

ДНЕВЕН РЕД

Уплатата може да се направи и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148
Цел на дознака: 070 – котизација за стручен состанок на МЗE