ХПВ ИНФЕКЦИИ – ДЕТЕКЦИЈА И РИЗИК ЗА КАРЦИНОГЕНЕЗА

By | November 8, 2019

Стручен состанок на тема „ХПВ инфекции – детекција и ризик за карциногенеза“ во организација на Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија (МЗЦПК), Македонско здружение за хуман папилома вирус (ЗХПВМ) и Македонско здружение на абулантско поликлинички гинеколози и акушери (МЗАПГА). 

Состанокот ќе се одржи на 22 ноември (петок), 2019 година во конференциската сала на ГОБ “8-ми септември“, Скопје, со почеток во 14:00 часот. 

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.

Котизацијата за учество на настанот изнесува 300,00 МКД. 

Шифра на здружение: 050

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

ПРОГРАМА

Уплатата може да се направи и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148
Цел на дознака: 050 – котизација за стручен состанок